• Πληρωμή σε δόσεις
  • 30 ημέρες για να αλλάξεις γνώμη
  • Δωρεάν απλή αποστολή
  • 12 μήνες εγγύηση

Refurbished Thinkpad 10

Where are all the Refurbished Thinkpad 10?

Great Scott! We don’t have any left in stock today.

Come by later, maybe they’ll be back by then!